Utan försök ..

.... inga svar. Många bra idéer överlever aldrig första kontakten med verkligheten!

Men, verkligheten är också den, att man har försök som måste revideras och utvärderas. Verkligheten är också, att under årstiden som man kan lägga ut och mäta sina försök, så är man kroniskt kort om folk.

Kanske måste man komplettera redan utlagda försök!

Någon blir kanske sjuk!

En uppdragsgivare vill ha ett snabbt svar!

Maila: torgny.bergstrom@telia.com

Tillbaka

feltforsok.htm                       20081016