eller

Gran är aldrig fel!

Tillbaka

Tillbaka

Med de orden kan man sammanfatta klimat- och skogsexperter som gästade Smålands skogsvårdsförbund.

 

Trots att granen inte är det perfekta skogsträdet - den blåser ner, brinner upp, äts av barkborrar och får rotröta - är granen fortfarande ett bra alternativ lång tid framöver. Tall fungerar. Björk får man ju ändå gratis. Contorta kan vara ett klipp, åtminstone i norra Sverige. Så kan det ju finnas nya godingar som kan komma att passa, lärk, douglasgran, sitkagran, silvergran. Lövskog går en ljusgrön framtid till mötes i ett allt varmare Sverige.

 

Skogen och dess träd är viktiga. Energi - ved, flis, pellets, metanol syntetisk diesel från skog - blir en allt viktigare strategi för att pressa ner temperaturökningen, säger bland andra Skogsstyrelsen.

 

 

Det blir varmare! Ingen tvekan!

Experterna är överens, mer än någonsin. Sensationellt överens, faktiskt. FN:s Klimatpanel, IPCC, slår fast att det blir varmare. Väldigt mycket varmare om vi inte gör något. Möjligen uthärdligt blir det, om vi gör massor, som kostar mycket pengar och bekvämlighet, för att minska utsläpp och uppvärmning.

   Nittiofem procent av alla forskare anser att det blir varmare och att det beror på utsläpp från industrier, trafik och uppvärmning. Till och med oljebolagen har bytt fot och erkänner uppvärmningen. Allt fler regeringar instämmer i FN:s och IPCC:s slutsatser. Som förnekare återstår snart bara en handfull presidenter som då har fem procent av forskarna bredvid, eller bakom sig.

-Två graders ökning, EU:s mål, kräver omfattande åtgärder. Fyra grader och jätteproblem blir det om vi inte gör något, sa Lars Bärring universitetslektor i Lund och SMHI.

 

 

Det blir varmare! Vad händer?

Var glad att du är svensk! Globalt sett är du en vinnare. Som svensk och som skogsbrukare. Skogen kommer att växa längre, under en allt längre sommar, och därmed mer. Tillgången av näring i marken ökar. Ökad koldioxidhalt gynnar också tillväxten.

   Uppskattningar pekar på tjugo procent ökad tillväxt om hundra år. Som snitt över landet.

   Vinnare blir södra Norrland som kommer att ha ett vattenöverskott och kan utnyttja värmen bäst. Eventuell förlorare kan östra Götaland, Kalmar län, Öland och Gottland bli med för torra somrar och ökade brandrisker. Lövskogen blir något mer gynnad än barrskogen.

  Men. Riskerna för skogen ökar; fler stormar oftare, längre torra perioder med ökad brandrisk på sommaren, fler insekter med större risk för massförökning och spridning allt längre norrut. Snytbaggen, som dödar skogsplantorna, kommer med säkerhet att bli norrlänning. Och bli fler.

   Granen, - som ju idag inte är fel - trivs tyvärr inte med blåst och regn under vintern. Den vill ha stadigt kallt och snö. I vinterregn och blåst tvättas ytskiktet på barren bort, barren torkar lättare, faller av eller angrips av svampsjukdomar. Långa perioder med värme under vintern kan få vintervilan att släppa för tidigt med risk för alvarliga skador.

 

 

Det blir varmare! Vad gör jag?

Som skogsbrukare - inte så mycket! Idag, alltså. Men nästa gång du ska avverka, plantera, gallra eller röja, fundera då över vad det innebär för dig, att våren kommer en månad tidigare och att hösten blir en månad längre om hundra år. Med mer regn, blötare, och mjukare mark. Kanske en Gudrun vart 10:de år. Varmare och torrare somrar.

   Gallra färre gånger och tidigare. Kanske bara en gång. Framför allt, gallra inte i gammal skog. Avverka tidigare, låt inte träden bli för gamla, höga och stormkänsliga. Röj hårt, för att få träd som kan utveckla bra rotsystem så att de blir stabila. Plantera olika trädslag, sa Urban Nilsson, professor och Johan Bergh forskningsledare vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

   Gör som börshajarna, ha en blandad portfölj. Av plantskog, ungskog gammelskog, tall, gran, björk, lärk

   Använd bara gran med stenhård vintervila = gran från Östeuropa/Vitryssland och kanske Karpaterna.

  Under tiden får du hoppas att skogsträdsförädlarna gör sitt jobb och tar fram träd med rätt tillväxtrytm och hård vintervila.

 

 

Sundsvall ligger inte i Norrland!

Klimatmässig sett alltså, år 2107. Man tror sig veta att klimatgränserna flyttar sig norrut med 5-10 km per år. Praktiskt sett innebär det att en malmöbo skulle känna sig hemmastadd i Sundsvall om hundra år. Åtminstone vad det gäller klimatet. Max tre veckors snötäcke! Shoppingturerna till Köpenhamn skulle hon naturligtvis sakna.

   Skogligt innebär det att södra Sveriges växter och djur kommer att hitta nya nischer allt längre norrut. Även om det inte är dags att anlägga ekskog efter Indalsälven nu, kan det vara det om hundra år. Älgen, som under hundra år varit gäst Götaland, kanske flyttar för gott till Sarek och Sjaunja. Hjortar, rådjur och vildsvin kommer att bli stapelvilt långt upp mot fjällen.

 

 

Bränn din skog?

Efterfrågan på skogsbränslen kommer att öka. Inte bara svenskar vill köpa vedvärme, utan hela Europa, sa Hillevi Eriksson klimatspecialist från Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen som verkar ha modifierat sitt mål om hög och varaktig produktion av värdefullt virke, till bara ”produktion av virke för energiändamål”.

Hillevi Eriksson, klimatspecialist, Skogsstyrelsen.

   Östra Götaland bör satsa mer på tall eftersom somrarna kommer att bli torrare. Norrland bör satsa mer på löv och gran på tallens bekostnad. Skaffa dessutom en ”handlingsplan”: Vad gör man om hälften av skogen blåser ner, eller vet börjar brinna.

   Då kommer du som skogsägare att vara åtminstone mentalt förberedd på vår varmare framtid. Vi andra kan bunkra upp med fler baddräkter och smörja rullskidorna.

© Torgny Bergström

 

Länkar:

http://www.ipcc.ch/

http://www.smhi.se/

http://www.skogsstyrelsen.se