Tillbaka

          

  Före. Gamla putsen riven. Nu ska teglet högtrycks-       Fönstren är täckta, teglet justerat och kontrollerat.

   tvättas.                                                                       Första påslaget med bruk på gång.

 

      

 ..... spritputsen pålagd ..                                                       .. och målad, men inte torkad 

 

          ... och klart

 

   

Maila mig på:  mailto:torgny.bergstrom@telia.com  

Ringer gör du på 036-12 15 73. Ibland svarar jag även på 070-291 19 05

Tillbaka

Uppdaterad: 20070129